Så lyckas du som egenanställd inom kommunen

Allt fler personer vågar ta steget till att verka i egen regi både inom privat och offentlig sektor. Viljan att anlita konsulter har dessutom ökat inom kommunen på senare år. Men vad ska du tänka på när du vill arbeta som egenanställd inom kommunen? Vi har tittat närmare på det i denna artikel.

Kommuner fortsätter att anlita inhyrd personal för att klara verksamheten

Undersökningar visar att inhyrd personal fortsatt att öka under 2020 inom kommuner och landsting. Detta sker inom de flesta verksamhetsgrenar. Även inom känsliga verksamhetsfrågor som exempelvis barnavårdsutredningar förekommer privata konsulter. Däremot är ofta dessa konsulter personer som under många år arbetat som anställda inom socialtjänsten och därmed har goda kvalifikationer för att hantera uppdragen.

Att arbeta som egenanställd inom kommunen

Om du vill arbeta som egenanställd inom kommunen finns det ett par administrativa saker som du bör tänka på.
Säkerställ att du har koll på de skatterättsliga frågorna. Ditt företag bör exempelvis vara registrerat för F-skatt för att komma i fråga för uppdrag hos kommunen. Se till att det i uppdragsavtalet med kommunen är tydligt definierat vad som gäller kring övriga kostnader, exempelvis telefon, resor, traktamente och andra typer av utlägg. Vissa kostnader som inte kommer täckas av kommunen i ditt uppdrag kan du få göra avdrag för i deklarationen.

Kommuner väljer ofta att anlita bolag med ramavtal

Inom kommunerna är det vanligt att konsulter primärt hyrs in från bolag med ramavtal. Genom att använda sig av ramavtalen kommer samtliga konsulter som anlitas att följa samma regelverk som finns definierat i ramavtalet vilket effektiviserar kommunens arbete.

För dig som egenanställd är detta en god möjlighet. De bolag som tecknar ramavtal med kommunerna kommer i många fall att vara beroende av att utöka sitt nätverk av tillgängliga konsulter för att kunna bemöta kommunernas behov. Detta görs dels genom egna anställningar till bolaget men även genom ett nätverk av underkonsulter. Det är här du som egenanställd kommer in i bilden. Genom att etablera ett samarbete med en av ramavtalsleverantörerna kommer du få tillgång till de uppdragsförfrågningar som finns tillgängliga och därmed få bra möjligheter till uppdrag inom ditt område. Ta reda på vilka bolag som har dessa avtal i din kommun och hör av dig till dem direkt för en dialog.