Beställa konst

beställa konst, köpa konst

Internet har gjort det enklare för konstnärer att både presentera och sälja sin konst. Detta har i sin tur underlättat för den som är konstintresserad att beställa konst. Idag är det möjligt att med endast en knapptryckning beställa och köpa konst från i princip hela världen.

För inte alltför länge sedan var du begränsad till att köpa konst vid de få tillfällen som det hölls konstutställningar. Idag är situationen helt annorlunda. Numera kan konstnärerna marknadsföra och sälja sin konst via internet året runt. Det innebär även att du som är konstintresserad kan beställa konst från dina favoritkonstnärer under i princip årets alla dagar. Följden av detta har blivit att handeln med konst via internet ökar för varje dag, samtidigt som det ständigt upptäcks nya och lovande konstnärer.

Den lokala konsten är viktig

Rent tekniskt kan du upptäcka och köpa konst från i princip var som helst på vår planet. Tack vare internet och den tekniska utvecklingen kan du relativt enkelt köpa konst från till exempel ursprungsbefolkningen i Australien eller från konststudenterna kring Montmartre i Paris. Utbudet är i det närmaste obegränsat, och bortsett från risken med frakten är det i princip lika enkelt att köpa konst från andra sidan jordklotet som det är att köpa från en svensk konstnär.

Emellertid är det en olycklig utveckling om handeln med konst kommer att domineras av internationella köp. Den lokala konsten speglar det samhälle där den skapas. Det är därför oerhört viktigt att de lokala konstnärerna uppmärksammas och även lyckas försörja sig på sin konst. Det är dessutom bland de lokala konstnärerna som det är möjligt att finna de oslipade diamanterna. Det vill säga de konstnärer som, om de får chansen att leva på sin konst, kommer att uppmärksammas även utanför det lokala samhället. Har du möjlighet bör du därför så långt det är möjligt att gynna de lokala konstnärerna när du ska köpa konst.