Etablera en säker nyckelhantering inom hemtjänsten

Inom hemtjänsten är en säker nyckelhantering en förutsättning. För att kunna leverera en trygg tjänst till kunderna behöver det finnas en tydlighet i hur nycklarna hanteras så att kunderna kan känna sig trygga. Genom att använda en nyckelhantering från Creone kan du enkelt hantera alla kundnycklar och hela tiden ha en historik som visar vem som använt vilka nycklar under vilken tidpunkt.

När du ska leverera hemtjänst till dina kunder träffar du dem i deras hem. Med de arbetsscheman som är lagda och med det vårdbehov som en kund har kan det finnas behov av att vårdpersonal i olika skift ska ha tillgång till samma nycklar. För att hantera detta smidigt behöver en effektiv och säker nyckelhantering finnas. Då säkerställer du även att du kan hantera de fall då sjukdom uppstår och vikarier behöver sättas in.

Upplägg för hemtjänst kan variera mellan kunder

Elderly,Woman,In,Protective,Mask,Holding,A,Cat,Looks,OutNär en person är berättigad till hemtjänst så ska kunden till att börja med ta kontakt med en av de tillgängliga hemtjänstaktörerna på marknaden. För att hjälpa kunder att välja aktör finns utvärderingar som socialstyrelsen gör på årlig basis. Kunden tar sedan en dialog med en hemtjänstaktör för att sätta rutiner kring hur tjänsten ska levereras. Hemtjänsten är en oerhörd hjälp i kundens vardag då den möjliggör för kunden att bo hemma och ändå ha en god tillvaro. Men hur exakt tjänsten levereras kan kunden vara med att påverka.

Hantering av nycklar inom hemtjänsten

Estate,Concept,,Key,Ring,And,Keys,On,Isolated,BackgroundJust nyckelhantering är en sån fråga som varierar mellan kunder. Vissa kunder lämnar över en nyckel till hemmet för att hemtjänstpersonalen enkelt ska kunna ta sig in själva. I det fall kunden har ett större vårdbehov är detta en förutsättning för att hemtjänsten ska kunna levereras säkert. Men det finns även kunder som istället själva vill släppa in hemtjänsten när de kommer.

Alla aktörer inom hemtjänstsektorn behöver ha definierade rutiner för hur nyckelhantering fungerar för att kunna säkerställa en säker kundleverans. Exempelvis behöver nycklarna vara uppmärkta enligt ett kodsystem som gör att en tappad nyckel inte kan kopplas till kunden eller dess bostad. I tillägg ska det finnas regler och försäkringar som träder i drift och bekostar låsbyte om exempelvis en nyckel kommer bort.

Nyckelskåp för säker och spårbar nyckelhantering

Genom att använda nyckelhantering från Creone kan du etablera en trygg och spårbar nyckelhantering för att bedriva en effektiv hemtjänst. Du kommer då att kunna se till att all personal har tillgång till nödvändiga nycklar för sina kundbesök, även i de fall en kund har stort vårdbehov och personal i flera skift berörs. Du kommer även ha en historik som hjälper dig att veta exakt vilka nycklar som använts under en given period och vilka som använt dem. Förfarandet hjälper dig att kontinuerligt utvärdera och förbättra era rutiner för att förebygga att något händer. Lösningen fungerar enkelt för bestånd på tusentals nycklar där varje nyckel är unikt identifierad och spårbar. Allt för att du enkelt ska kunna lita på att hanteringen fungerar och du istället kan fokusera på att leverera bästa möjliga hemtjänst till dina kunder.