Så kan en kommun effektivisera tidrapporteringen

Genom att ha ett bra tidrapporteringssystem för alla verksamheter i kommunen kan vardagen förenklas för alla inblandade. Medarbetarna får kontroll på sina timmar och löneadministratörens arbete underlättas. Ett sådant system kan hjälpa till att effektivisera och identifiera hinder som finns.

Det finns många fördelar med att skaffa samma program för tidrapportering som alla anställda i kommunen använder. Om alla verksamheter har samma system är det betydligt enklare att administrera. Kommunen är arbetsgivaren oavsett om det handlar om skolverksamheten eller hemtjänsten. Det är också en fördel för det anställda att enkelt kunna skiva in arbetade timmar, frånvaro och närvaro. Att dessutom kunna använda en app kopplat till systemet är ännu bättre. Då kan anställda rapportera direkt från mobilen. När rapporteringen är enkel för det anställda underlättas även arbetet för löneadministratören. Ett tidrapporteringssystem kan också underlätta schemaläggningen och fylla arbetspass inom olika verksamheter.

Poliser har vittnat om att det kan ta timmar att lägga in enkla ärenden.”

Effektivisera verksamheten

Att ha ett bra system kan göra alla inblandade på bättre humör vilket kan göra att tidrapporteringen också kommer in i tid. Om en anställd tycker att det tar lång tid och är besvärligt kanske det tar ett tag innan tidrapporten kommer in. En annan fördel med ett bra system för tidsrapportering är att verksamheten kan effektiviseras. Det går att få en bra överblick av hur tiden spenderas inom verksamheten. Ett system som är molnbaserat som möjliggör direktrapportering är en klar fördel att använda.