Vad är en kommun?

Vad är en kommun och hur skiljer den sig från en stad? Kommunen är ett eget förvaltningsområde som styrs av folkvalda ledamöter vart fjärde år. Vidare måste kommunen tillhandahålla sina invånare ett antal grundläggande funktioner, såsom brandbekämpning samt vatten och avlopp. Staden är mestadels en benämning på en tätort med kulturell och historisk betydelse.

Vad är en kommun och vad gör den? Om du vill svar på dessa frågor har du kommit till rätt plats! Här får du svar på hur en kommun fungerar och vad den gör. I Sverige finns det totalt 290 kommuner, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Sett till antalet invånare är Stockholms kommun störst med drygt 975 000 invånare och minst är Bjurholm med 1000 invånare. Lägg märke till att det gäller kommunen och inte själva staden. Benämningen av kommun kan ibland förväxlas med stad och vice versa. Läs vidare för att se skillnaden mellan dessa benämningar.

Vad är skillnaden mellan en kommun och stad?

Den huvudsakliga skillnaden mellan kommun och stad är att kommunen är ett förvaltningsområde med befogenheter för självstyre. Invånarna kan nämligen rösta vart fjärde år i kommunalval och har möjlighet att kryssa för en kandidat. Dock har varje kommun självstyre till en viss grad – kommunens lagar kommer alltid att vara underordnade nationella och regionala lagar.

Vad är då en stad? Denna benämningen innefattar en större tätort med en samlad bebyggelse och ett omfattande system för transport, kommunikation, vatten- och avlopp och myndigheter. Vidare har numera stadens benämning i likhet med landskap mestadels en kulturell och historisk betydelse.

Konkreta saker som en kommun gör

Varje kommun har en kommunfullmäktige som består av ett antal ledamöter som väljs i kommunala val vart fjärde år. Denna är det högsta styrande förvaltningsorganet i kommunen som har ansvar för att styra kommunen. Inte minst är det här det bestäms hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas.

Kommunens funktioner kan sammanställas i följande lista:

  • Tillhandahålla grundläggande behov som nöjen, vård, utbildning, rent dricksvatten och sport.
  • Organisering och planering av anläggningar och parker som gynnar kommunens invånare.
  • Förvaltning och kontroll av kommunens naturresurser och miljö.
  • Främja sociala och kulturella evenemang som gynnar invånarna.

Topp 4 funktioner en kommun har

Kommunerna har ett antal viktiga funktioner som kan delas in mellan obligatoriska och frivilliga funktioner. Några obligatoriska funktioner är avfallshantering, infrastruktur, transport, vatten och avlopp, kyrkogårdar och brandbekämpning. Dessa saker är kommunens unika ansvar och utan detta ansvar skulle vara ett stort misslyckande och snart leda till kaos i kommunen. Läs vidare för att titta närmare på fyra av de viktigaste funktionerna.

1. Infrastruktur

Kommunen har en viktig funktion när det gäller att bygga, underhålla och reparera parker, torg och vägar.

2. Transport

Kollektivtrafiken är kommunens ansvar och de måste göra en plan som bestämmer linjerna och tiderna för bussarna.

3. Brandbekämpning

Brandbekämpning är en kritisk funktion som behövs för att skydda kommunens invånare. Kommunen gör nödvändiga inköp av fordon och utrustning.

4. Vatten och avlopp

Kommunen har ansvaret att driva kommunens vattenledningar och förvalta avloppsvatten. Det här ska säkerställa att vara invånare inom bebyggelse har tillgång till vatten och avlopp.

Vad är Smok.se?

På smok.se tror vi på att alla delar av samhället hjälper till att forma vår omvärld. Kommun, kulturförening, företag, alla har de sin del av kakan när det kommer till att skapa vår vardag. Vi brinner speciellt för kulturen och för att hjälpa kommuner och företag hitta sätt att föra in kulturen i sina verksamheter.

Frågor?

Kontakta oss på info@smok.se.