Det här gäller för din jobbtelefon

Många arbetsgivare erbjuder de anställda en jobbtelefon för att underlätta arbetet. Tjänstetelefonen kan förenkla arbetet samtidigt som det påverkar privatlivet på olika sätt. Det kan vara lockande att använda den även till vardags, med då är det bra att kolla upp vad som gäller.

Lådan med den nya telefonen landar på ditt skrivbord tillsammans med blanketten som ska skrivas under. Att ha ansvar för ytterligare en telefon än din egen innebär dubbelt ansvar. Oavsett vilket jobbtelefonen används i är det bra att skydda den mot skador. Det kan vara klokt att investera i ett iPhone 13 Pro skärmskydd om du har turen att få just denna mobil. Är du trygg i att ta med tjänstemobilen är det ett stressmoment mindre att ta hänsyn till.

Fördelarna med ett skärmskydd

Skärmen på smartphones är numera lika viktig som telefonens innehåll. Skador på telefonen innebär ofta att den inte kan användas. En försäkring kan i vissa fall ersätta telefonen, men det bästa är att skydda den från början. Med ett skärmskydd minskar risken för repor och sprickor i skärmen. De olika modellerna erbjuder olika starkt skydd och du kan välja skärmskydd enligt de jobbsituationer telefonen kommer användas i. Andrahandsvärdet på telefonen säkerställs om den skyddas, vilket är extra viktigt för jobbtelefonen som någon gång ska lämnas tillbaka till arbetsgivaren. En hel mobil är mer klimatsmart och mindre resurskrävande eftersom den håller länge utan att behöva ersättas.

Det här behöver du tänka på

Det finns sällan generella regler som gäller jobbtelefoner inom alla yrken. Arbetsgivaren får formulera vilken policy som gäller och vilka repressalierna blir om telefonen missbrukas. Allt detta ska vara tydligt formulerat för de anställda. Här är några punkter som är bra att kontrollera när jobbtelefonen lämnas över till den anställda.

  • Ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare förebygger tvister.
  • Regler kring sekretess ska förtydliga i vilka miljöer och situationer samtal inte får tas.
  • Hur länge telefonen förväntas fungera innan du anses ersättningsskyldig.
  • Finns begränsad mängd surf ska det vara tydligt vem som står för kostnaden av utökad surf.
  • Tillgänglighet under ledig tid bör fastställas så att du vet när telefonen kan stängas av eller lägga undan.
  • Accepteras privata samtal på jobbtelefonen och vad gäller för kostnaden av detta.
  • Är det tillåtet att jobbtelefonen ersätter den privata telefonen.