Om SMoK

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) är en ideell förening som bildades 1997. SMoK verkar genom opinionsbildning, kompetenshöjning och omvärldsbevakning för en tillgänglig, effektivt arbetande och högkvalitativ musik-/kulturskola i Sverige.

Opinionsbildning

SMoK verkar för en nationell strategi för kulturskolan. Det sker genom mediakontakter, dialog med berörda departement, myndigheter och andra relevanta organisationer.

Kompetenshöjning

SMoK anordnar olika kurser, konferenser och utbildningar. Rikskonferensen är en årlig branschträff för erfarenhetsutbyte och andra kompetensfrämjande aktiviteter. SMoK tar även fram statistik om kulturskolornas verksamhet samt aktuell information om medlemmarnas kulturskolor.

Omvärlsbevakning

Genom webbplats, nyhetsbrev och tidningen Kulturskolan magasin (tidigare Kultursmockan) bidrar föreningen med nyheter och annan  omvärldsbevakning. Kansliet kan också lämna konsultativt stöd till medlemmar.

En förening med styrelse

SMoK är en förening med kommuner som medlemmar. Årsmötet beslutar om styrdokument och tillsätter SMoK:s styrelse.

Bakgrund 

Formellt är SMoK en ideell förening där varje kommun, representerad av sin musik- eller kulturskola, utgör en medlem med en röst. Stora och små kommuner har därmed samma inflytande. 

Behovet av en ny organisation uppstod framförallt p.g.a att ingen regional- eller nationell nivå fanns. Behov av kontakter, uppföljning och utvecklingsarbete var stort på nationell nivå efter att dåvarande Svenska Kommunförbundet lade ner sin stödverksamhet 1987.

Innan SMoK fanns bildades 1979 Föreningen Sveriges Musikskolledare (FSM, sedermera FSMK - Föreningen Sveriges Musik- och Kulturskolledare). Därmed togs det första steget för att skapa ett nätverk för musikskolledare i Sverige. Föreningens initiativtagare och eldsjäl tillika förste ordförande var Kai-Åke Nilsson.

FSM fyllde det stora behov som fanns av gemensam kompetensutveckling och kontakt mellan landets musikskolledare.

Som en konsekvens av samhällsutvecklingen växte behovet fram av en mer professionell organisation än FSM, som drevs av ideellt arbetande funktionärer. 1996 bildades därför interimistiskt Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) i samband med FSMK:s årsmöte i Lund. 1997 valdes SMoKs första ordinarie styrelse och FSMK lades ner.

Bifogade filer

3.52 MB
69.04 KB
jazzläger i sandviken 2014