Publikationer

Vilken forskning finns om de offentligt finansierade musik- och kulturskolorna? Vad forskas det om och vilka är det som forskar? På uppdrag av SMoK har professor Simon Lindgren tagit fram en forskningsöversikt.