Världens Barn

Världens Barn och SMoK i fortsatt samarbete under 2013!

Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn och Musik- och Kulturskolornas samverkansorgan SMoK (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) kommer att fortsätta sitt framgångsrika samarbete kring Världens Barn även 2013.

Världens Barn-kampanjen är aktiv i alla Sveriges kommuner genom sina tolv deltagande hjälp- och insamlingsorganisationer*. Man har under de två tidigare årens samarbete haft stor framgång och lyckades 2010 engagera ca 115-tal Musik- och Kulturskolor i Sverige. Dessa samlade tillsammans in omkring en miljon kronor till insamlingen 2010.

De lokala skolornas samarbeten har huvudsakligen bestått av att arrangerande lokala konserter - där eleverna på skolan fått möjlighet att visa upp sina egna färdigheter i ett behjärtansvärt sammanhang. Konserterna har belagts med en mindre entré som gått till Världens Barn.

  • Det känns bra att kunna ge Musik- och Kulturskolornas elever en chans att genom sig själva delta i ett humanitärt sammanhang. Detta samarbete ger mer än pengar - det skapar förståelse och kunskap hos vår yngre generation, säger Världens Barns bitr. kampanjledare Göran Klingensjö.

SMoK utgör den rikstäckande samverkansorganisationen för 280 kommunalt finansierade Musik- och Kulturskolor med ca 344 000 aktiva elever. De har precis som Världens Barn en närvaro över hela Sverige.

Göran Klingensjö, biträdande kampanjledare Världens Barn
Tel: 08 - 23 17 96 alt 070 - 191 57 29. E-post: goran.klingensjo@varldensbarn.se

Dag Krafft, Kanslichef SMoK
Tel: 0175 - 686 50 alt 070 - 664 66 48. E-post: dag.krafft@smok.se