Road Map for Arts Education

FN-organet UNESCO har tagit fram ett dokument kallat Road Map for Art Education.

SMoK har ansett dokumentet så betydelsefullt inför framtiden att vi publicerar denna översatta och förkortade version för att på bred front sprida UNESCOs idéer och inspirera till engagemang, handlande och beslutsfattande i linje med UNESOS uppfattning.

Road Map for Arts Education tar sin utgångspunkt i överväganden som gjordes under Världskonferensen för utbildning i estetiska ämnen år 2006 i Lissabon. Dess syfte är att utforska den estetiska undervisningens betydelse för att möta behovet av kreativitet och kulturell medvetenhet under 2000-talet.
Rapporten vill fungera som en inspirationskälla och ett fundament för framtida beslut och handlande inom området, kommunicera en vision om den estetiska undervisningens betydelse samt utveckla konsensus om denna betydelse.