PUFFIMOK

SMoK försöker skapa en landsomfattande utbildning med stöd av Europeiska Socialfonden, ESF. SMoK satsade i sommaren 2009 på att göra ansökningar för fortbildning av Musik- och Kulturskolornas (MoKs) personal. Hans Skoglund tidigare chef i Örebro och Stockholms Kulturskolor fick uppdraget. Han satte sig in i villkoren och ESFs arbete och skrev ansökan.

En första ansökan skrevs med Karlskoga kommun som huvudman. SMoK en samverkanspart. I Östra Mellansverige, där Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland och Östergötland län ingår, fick Karlskoga kommun 737 195 kronor för att genomföra ett förprojekt.

Under våren 2010 pågick ett arbete i MoKs i dessa län för att kartlägga utbildningsbehovet. I konferenserna har sammanlagt 48 personer från 25 MoK, representanter från 4 högskolor (KMH, Konstfack, SMI och Musikhögskolan vid Örebro Universitet) och 8 entreprenörer från 5 företag deltagit. Sven Nilsson, som var med på rikskonferensen är föreläsare och följesven dvs moderator. Ytterligare 8 MoKs och en högskola var intresserade av delta men kunde av olika skäl inte. Detta innebär 33 skolor eller 64 % av alla vill vara med från början.

Karlskoga kommun beviljades 22 dec 2009 9 782 000 kr till genomförande av projektet.

Projektet startade med en kickoff på Conventum Örebro den 12 mars 2010. 530 deltagare, kursanordnare och gäster deltog.

Projektet innehöll ca 100 kurser och konferenser.

Har ni frågor kontakta:

Hans Skoglund,
hasse@vindoga.se
070- 764 49 30

Lisa Skoglund, koordinator
skoglund.lisa@gmail.com
070-769 73 99

Fler bilder
Läraren Samir Alj Fält presenterar uppgiften "att skapa möbler till ett rum på 16 kvm".
Deltagarna får se materialet som de får använda.
Fyra deltagare från Örebro kommer inspringade en och halvtimme för sent sedan SJ plötsligt bara plockat bort ett tåg.
Samir sätter in de nyanlända i designprojektet
Anders från Örebro funderar över uppgiften. Om två dagar skall rummet vara möblerat.
Anne Bamford trollbinder i Västerås
Yes
Intagande
Arni Sigurbjarnarson berättar om musikskolorna i Island