Om vi fick bestämma

Projektperiod: 
1 aug, 2014 till 1 aug, 2015
Under hösten 2014 och våren 2015 pågår arbetet med att samla, konkretisera och strukturera upp erfarenheterna från projektet. Sidan kommer därför successivt att byggas ut med olika typer av material som kan vara till stöd för dig som vill utveckla delaktigheten och inflytandet på din kulturskola. Om du under uppbyggnaden av projektsidan saknat något material som tidigare fanns tillgängligt via projektet – hör av dig till SMOK.

Musik- och kulturskolan har allt att vinna på att ta tillvara den kraft som finns hos barn och ungdomar. Projektet vill förnya musik- och kulturskolornas verksamhet genom att ge barn och ungdomar en ökad delaktighet. För barnens skull – men i lika hög grad för att förbättra verksamheten. ”Om vi fick bestämma” är ett 3-årigt projekt där Musik- och Kulturskolor från hela Sverige deltar med egna utvecklingsprojekt. Utgångspunkten är tankar och idéer från barn och unga på varje ort. Elever med funktionsnedsättningar fokuseras särskilt. Deltagarna får utbildning i FN:s konvention för barnets rättigheter, prövar och utvecklar metoder för inflytande och delaktighet och blir i slutet av projekttiden förebilder för övriga musik- och kulturskolor.

Siktet är inställt på framtiden och fortsatt utvecklingsarbete: hur vill vi att Kulturskolan ska se ut år 2030? SMoK och LSU (Sveriges ungdomsorganisationer) är projektägare, samarbetspartners är Demokratiakademin, Unga Berättar/Kulturskolan Stockholm och föreningen PASCAL- inTRYCK påTRYCK utTRYCK avTRYCK. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

niklas3.jpeg