Om vi fick bestämma

SMoK och LSU vill förnya musik- och kulturskolornas verksamhet genom att ge barn och unga ökad delaktighet och inflytande. Kulturskolor i hela Sverige driver lokala utvecklingsprojekt med sikte inställt på framtiden: hur ser Kulturskolan ut år 2030?

Musik- och kulturskolan har allt att vinna på att ta tillvara den kraft som finns hos barn och ungdomar. Projektet vill förnya musik- och kulturskolornas verksamhet genom att ge barn och ungdomar en ökad delaktighet. För barnens skull – men i lika hög grad för att förbättra verksamheten.

”Om vi fick bestämma” är ett 3-årigt projekt där Musik- och Kulturskolor från hela Sverige deltar med egna utvecklingsprojekt. Utgångspunkten är tankar och idéer från barn och unga på varje ort. Elever med funktionsnedsättningar fokuseras särskilt. Deltagarna får utbildning i FN:s konvention för barnets rättigheter, prövar och utvecklar metoder för inflytande och delaktighet och blir i slutet av projekttiden förebilder för övriga musik- och kulturskolor. Siktet är inställt på framtiden och fortsatt utvecklingsarbete: hur vill vi att Kulturskolan ska se ut år 2030?

SMoK och LSU (Sveriges ungdomsorganisationer) är projektägare, samarbetspartners är Demokratiakademin, Unga Berättar/Kulturskolan Stockholm och föreningen PASCAL- inTRYCK påTRYCK utTRYCK avTRYCK. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

För ytterligare information, kontakta projektledare Sofia Balic på 0703-66 13 30 eller sofia.balic(@)smok.se

2014-09-22 10:23

**Nationell träff för Kulturskolor i ”Om vi fick bestämma”
lördag 25 oktober + söndag 26 oktober 2014
**
Hej!
Nu är det...

2014-08-18 13:24

Hej!
Här kommer info om vad som händer i projektet "Om vi fick bestämma" under år 3. Ni har fått samma info på mailen innan sommaren....

2013-11-05 16:20

Ungdomar, pedagoger och chefer från fyra kulturskolor samt representanter från Dans- och Cirkushögskolan och SMI träffades helgen den 26-27/10 i...

2013-10-30 15:26

Den 4/10 träffades chefer i projektet "Om vi fick bestämma" på Hälsans Hus i Stockholm. Syftet var att utbyta erfarenheter och diskutera "Det...

2013-10-25 10:07

En viktig metod inom "Om vi fick bestämma" är de filmer, digitala berättelser, som skapas av barn, unga och vuxna i projektet. Det är Unga...

2013-10-24 15:01

Hej alla som deltar på kick-off för "Om vi fick bestämma" i Stockholm den 26-27 oktober. Vi startar lördag fm 10.00 med fika och sätter igång med...

2013-10-18 16:20

Nu är det snart dags för nationell träff i Stockholm! Varje kulturskola deltar med ledning och personal (högst 3) och elever (2). Vi kommer att...

2013-05-17 10:26

Här samlar vi metoder, material och länkar som berör barn och ungas inflytande och delaktighet. Här växer också projektets eget metodmaterial fram...

2013-01-30 12:58

Tack för er insats under utbildningsdagarna om barnkonventionen samt idéverkstad för barn och ungas inflytande som genomförts nu i januari. Här...