Flerstämmig kulturskola

Statens musikverk har beviljat SMoK ett bidrag för en förstudie kring Flerstämmig kulturskola - hur kulturskolan kan få en mer mångkulturell prägel.

Projektansökan finns bilagd nedan.

Under året har en rad kontakter tagits för att vi så småningom skall hitta en bra lösning på hur denna fråga skall angripas. En rapport har nu sänts till Statens Musikverk över vårt arbete. Vi räknar med att kunna ta nästa steg under hösten 2013 men för närvarande vilar projektet i avvaktan på ett nytt upplägg och att ny ansökan skrivs.

Redovisningen finns bilagd nedan.

För ytterligare upplysningar kontakta Håkan Sandh 0708- 317498 hakan.sandh@smok.se