Möten som inte annars blir av - Kultur

I Kiruna ska idag en klass gymnasieelever från estetprogrammet och en klass från gymnasiesärskolan pröva olika konstnärliga uttryck som musik, dans och rörelse.

Kommentera