Kulturskolan blir kvar i Vansbro

VANSBRO
Hösten 2011 var ett av sparförslagen från kommunledningen att Kulturskolan skulle avvecklas för att kommunen skulle spara 1749000 kronor. Tanken var att andra aktörer skulle ta över verksamheten.

Kommentera