Fredrik går från musiklärare till musikledare

Han bor på Lingåsen i Vegby, musikskoleledare Fredrik Petrini. Lingåsen, som varit Västergötlands gymnastikförbunds kursgård i en herrans massa år, och som tagit emot de största svenska artisterna under 1970- och 1980-talen i egenskap av den lokala idrottsföreningens festplats, är nu bostad åt Fredr

Kommentera