Anmälan: Skola väljer elever baserat på kön

En kvinna har anmält Kulturskolan Raketen i Stockholm till Skolinspektionen.

Råd till vår nya kulturminister

Den kommande regeringen har allt att vinna på att satsa på scenkonsten, skriver ordförandena för tre organisationer inom branschen i

Maxtaxa i kulturskolan och fria museibesök att vänta

2014 års valresultat betyder inte så mycket för den svenska kulturpolitiken, säger Kulturnytts politiska reporter.

Partierna om kulturpolitiken inför valet

1.

Så tycker jag om kulturskolan - Pia Kronqvist

Inför valet har SMoKs tidning Kultursmockan frågat människor som på ett eller annat sätt medverkar i musik- och kulturskolor: vad tycker du om kulturskolan? Pia Kronqvist svarar.

− Kulturskolan betyder oerhört mycket för vårt område. Konst har en förmåga att öppna människors inre dörrar och skapa världar där vi kan mötas. Om man inte har en bredd får man inte en spets. Kulturlivet ser ju ut som idrotten; du behöver ha en bred rekryteringsbas, många som spelar och sjunger eller spelar fotboll, för att få en Nina Stemme eller en Zlatan.

Så tycker jag om kulturskolan - Elisabeth Anderberg

Inför valet har SMoKs tidning Kultursmockan frågat människor som på ett eller annat sätt medverkar i musik- och kulturskolor: vad tycker du om kulturskolan? Elisabeth Anderberg svarar.

– Det som är viktigt för mig är att musik- och kulturskolan ger en chans att ta del av kulturen på ett enkelt sätt. Den ger mig gemenskap och man får chans att utvecklas i det man gillar att göra.

Elisabeth Anderberg är deltagare i kulturskolan.

Ur Kultursmockan Nr 3, 2014.

Så tycker jag om kulturskolan - Peder Hoffmann

Inför valet har SMoKs tidning Kultursmockan frågat människor som på ett eller annat sätt medverkar i musik- och kulturskolor: vad tycker du om kulturskolan? Peder Hoffmann svarar.
  • Kungliga Musikhögskolan har en lång tradition av att utbilda för Sveriges musik- och kulturskolor. Kulturskolan är en hörnpelare i svenskt musikliv rent allmänt men också viktig för nästa generations musikhögskolestudenter.

Så tycker jag om kulturskolan - Ian Plaude

Inför valet har SMoKs tidning Kultursmockan frågat människor som på ett eller annat sätt medverkar i musik- och kulturskolor: vad tycker du om kulturskolan? Ian Plaude svarar.

– Barnens aktiva deltagande och eget frivilligt skapande inom konst och kultur aktiverar och kopplar ihop flera delar av hjärna än nästan någon annan mänsklig aktivitet visar forskning. Kulturskolan kan utveckla barnens självförtroende, samarbetsförmåga och självkänsla som individer.

Så tycker jag om kulturskolan - Julia Olsson Orell

Inför valet har SMoKs tidning Kultursmockan frågat människor som på ett eller annat sätt medverkar i musik- och kulturskolor: vad tycker du om kulturskolan? Julia Olsson Orell svarar.

– Kulturskolan är till för alla åldrar, och man får hela tiden chans att visa upp vad man lärt sig. Det kostar inte särskilt mycket för allt man får ut av kulturskolan.

Julia Olsson Orell är deltagare i kulturskolan.

Ur Kultursmockan Nr 3, 2014.

Så tycker jag om kulturskolan - Ola Karlsson Eriksson

Inför valet har SMoKs tidning Kultursmockan frågat människor som på ett eller annat sätt medverkar i musik- och kulturskolor: vad tycker du om kulturskolan? Ola Karlsson Eriksson svarar.

– Jag är aktivt deltagare i Kulturskolan för jag har ett stort intresse för musik, jag spelar trumpet och sjunger. Dessutom tycker jag att det är viktigt att få komma bort från skolan och göra något jag tycker om!

Ola Karlsson Eriksson är deltagare i kulturskolan.

Ur Kultursmockan Nr 3, 2014. Foto: Kent Norberg.

Så tycker jag om kulturskolan - Tosca Marmefelt Cederberg

Inför valet har SMoKs tidning Kultursmockan frågat människor som på ett eller annat sätt medverkar i musik- och kulturskolor: vad tycker du om kulturskolan? Tosca Marmefelt Cederberg svarar.

– När man går teoretisk utbildning måste man anstränga sig att hitta möjligheter att få in den kreativa delen på sin fritid. Det hjälper kulturskolan mig med.

Tosca Marmefelt Cederberg är deltagare i kulturskolan.

Ur Kultursmockan Nr 3, 2014.

Så tycker jag om kulturskolan - Sara Riedel

Inför valet har SMoKs tidning Kultursmockan frågat människor som på ett eller annat sätt medverkar i musik- och kulturskolor: vad tycker du om kulturskolan? Sara Riedel svarar.

– Som musikchef är jag både konstnärligt verksam som musiker och utformar de musikaliska riktlinjerna. Kulturskolan i Sverige är en jätteviktig faktor bakom att vi har så många skickliga musiker och så många musikälskande människor i vårt land. Kulturskolan har gett ALLA tillgång till musik. Det är inte alla som har det naturligt från sin hemmiljö. Det är jätteviktigt, en demokratifråga.

Så tycker jag om kulturskolan - Alexandra Möller

Inför valet har SMoKs tidning Kultursmockan frågat människor som på ett eller annat sätt medverkar i musik- och kulturskolor: vad tycker du om kulturskolan? Alexandra Möller svarar.

– Att vara med i kulturskolan har varit ett självklart sätt för mig för att utveckla mitt tvärflöjtspelande. Att vara med i en ensemble ger också en känsla av gemenskap och trygghet. Det är roligt och självklart viktigt att fler får chansen att börja med en aktivitet som de är intresserade av.

Så tycker jag om kulturskolan - Per Eriksson

Inför valet har SMoKs tidning Kultursmockan frågat människor som på ett eller annat sätt medverkar i musik- och kulturskolor: vad tycker du om kulturskolan? Per Eriksson svarar.

– En kommunal kulturskola borgar för att det finns en möjlighet för barn att pröva olika kulturuttryck och förkovra sig. Om kulturskolan erbjuder rörlig bildverksamhet, som alla borde, så ger det möjligheten till eget filmskapande. Skolans pedagoger kan spela en viktig roll som igångsättare, fortbildare och organisatörer för filmintresse.

Så tycker jag om kulturskolan - Emilia Eriksson

Inför valet har SMoKs tidning Kultursmockan frågat människor som på ett eller annat sätt medverkar i musik- och kulturskolor: vad tycker du om kulturskolan? Emilia Eriksson svarar.

– Den är viktig för att alla ska få tillgång till att göra det de tycker är roligt. Förr var det gratis i Karlstad, det var väldigt bra!

Emilia Eriksson är deltagare i kulturskolan.

Ur Kultursmockan Nr 3, 2014.

Så tycker jag om kulturskolan - Magnus Aspegren

Inför valet har SMoKs tidning Kultursmockan frågat människor som på ett eller annat sätt medverkar i musik- och kulturskolor: vad tycker du om kulturskolan? Magnus Aspegren svarar.

− Kulturskolan är grunden för att vi har bra och hög kompetens bland våra konstnärer. Det svenska artistundret både inom musik och scenkonst beror på dessa satsningar. För samhället i stort handlar det om folkbildning genom kreativitet och skapande. Utan denna verksamhet skulle givetvis samhället stå med betydligt större problem än nu.

Så tycker jag om kulturskolan - David Josephsson

Inför valet har SMoKs tidning Kultursmockan frågat människor som på ett eller annat sätt medverkar i musik- och kulturskolor: vad tycker du om kulturskolan? David Josephsson svarar.

– Jag får utveckla kunskaper som är svårt att utveckla på egen hand, och möta nya sammanhang, och det är roligt!

David Josephsson är deltagare i kulturskolan.

Ur Kultursmockan Nr 3, 2014. Foto: Bo Söderström.

Kulturskolan startar ny öppen verksamhet

Kulturskolan Lund erbjuder från och med idag torsdag-fredag 4-5 september ny öppen verksamhet: Två kulturskolelärare har öppna workshops

El Sistema Sverige växer genom nytt stort projekt.

|

Stiftelsen El Sistema har beviljats ett nytt projekt, El Sistema Glocal, av Svenska Postkodlotteriet.

Så tycker jag om kulturskolan - Axmad Muse

Inför valet har SMoKs tidning Kultursmockan frågat människor som på ett eller annat sätt medverkar i musik- och kulturskolor: vad tycker du om kulturskolan? Axmad Muse svarar.

– Jag är med i Kulturskolan för att det skapar glädje, säger Axmad Muse, som till exempel musik och dans, men också för att lära mig nya saker och inte bara fastna i samma grej hela livet. Det är viktigt att ge barn och ungdomar en chans att få lära sig nya saker och delta i många olika aktiviteter, men också att lära känna nya människor på ett naturligt sätt.