Ändrade avgifter på kulturskolan

För de yngsta blir det billigare, för de äldsta dyrare. Samtidigt blir det från och med i höst möjligt för elever som gått ut gymnasiet att fortsätta ta lektioner på Kulturskolan.

Kommentera