Lång kö till Kulturskolan

Ungefär 400 elever står i kö till kulturskolan på Gotland. Längst är köerna till piano, gitarr, trummor och fiol. För att inte kötiden ska bli oacceptabelt lång behöver skolan anställa ytterligare en lärare, vilket beräknas kosta när en halv miljon kronor årligen.

Kommentera