Nu startar Kulturskola 2030

Bild: Madeleine Sjöstedt, ordf SKLs Kultur- och fritidsberedning

Projekt om musik- och kulturskolans utmaningar

Hur stor betydelse har musik- och kulturskolan för kulturlivet? Hur viktig är den för barn och ungdomar? SKL och Sveriges Musik- och Kulturskoleråd startar nu ett projekt för att titta närmare på det.

Nu går startskottet för SKL och Sveriges Musik- och Kulturskoleråds (SMoK) gemensamma projekt Kulturskola 2030.
– Musik- och kulturskolorna är utan tvekan landets största satsning på barn- och ungdomskultur. En viktig uppgift för projektet är därför att skapa nationella strategier för framtiden, säger Madeleine Sjöstedt, ordförande för beredningen för kultur och fritid på SKL.
– Samtidigt som musik- och kulturskolorna är välbesökta och uppskattade verksamheter saknas större uppföljningar av vad verksamheten innebär för eleverna. Något som projektet ska undersöka, säger Madeleine Sjöstedt.

– För oss är detta samarbete ett unikt och mycket glädjande tillfälle att sätta ett behövligt fokus på musik- och kulturskolan. Allt fler ungdomar är kulturutövare. Musik- och kulturskolorna kan komma att ställas inför många omprövningar, men deras betydelse kommer att öka fram till 2030, säger Per Sjöberg, ordförande för SMoK.

Musik- och kulturskolorna är en frivillig verksamhet som enbart styrs av kommunala direktiv. Trenden är att allt fler verksamheter breddas och blir kulturskolor med ett stort utbud. Efterfrågan är stor och köerna är många gånger långa i kommunerna. Sveriges kommuner satsar tillsammans knappt två miljarder kronor per år på verksamheten.

Kulturskola 2030 ställer tre grundläggande frågor om vad som krävs av musik- och kulturskolorna i framtiden:
Musik- och kulturskolans betydelse:
• för det professionella kulturlivet
• som en viktig aktivitet på barns och ungdomars fritid
• som resurs för att för-, grund- och gymnasieskolan ska uppnå sina mål
Projektet Kulturskola 2030 presenteras i sin helhet på SMoK:s rikskonferens i Borlänge 21 mars.

För mer information: Calle Nathanson, kulturexpert på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn: 08-452 74 22, mobil: 070- 653 79 93, e-post: calle.nathanson@skl.se Pressjour: 08-452 71 01 eller ordf SMoK, Per Sjöberg 070-535 42 12

Kommentera