KOMPKULMEN i Mellersta Norrland har fått bidrag till kompetensutveckling av EU!

Kompkulmen är förkortning av KOMPetensförsörjning för musik- och Kulturskolor i MEllersta Norrland. Pengarna kommer från Europeiska Socialfonden
Projeketet berör ca 250 personal och innehåller även jämställdhetsfrågor samt internationellt utbyte med Italien med fokus på tillgänglighet och mångfald

Avsikten med projektet är att stärka och utveckla Musik- och kulturskolornas personal så att de kan möta de krav som ställs från huvudmän, elever och omvärld, samt att bredda individernas kompetens för att öka möjligheterna att behålla sarbete och/eller stå starkare på arbetsmarknaden vid ev. arbetslöshet Detta sker genom kompetensutveckling för de 15 Musik- och kulturskolorna i regionen Mellersta Norrland om bl.a. nya tekniker, ledarskap – pedagogik – metodik, jämställdhet och hälsa.

Kontaktperson: Paula Lundgren, 060-19 24 94

2 kommentarer

Maria Tigers bild

Hej
Nej det är inget måste men det är lättsamt att kunna prata om ett projkte med ett kort och specifikt ord utan att behöva använda denofta mycket längre officiella projekttiteln
God Helg
önskar
Maria Tiger musikledare i Ånge och projektledare i KOMPKULMEN

Jonathan Blakes bild

Alla dessa töntiga projektnamn. Puffimok och nu senast Kompkulmen. Behöver man verkligen skapa dessa infantila förkortningar?

Kommentera