Musik- och kulturskolorna- Sveriges största ungdomskultursatsning!

Kulturskolan breddar sin verksamhet. Avgifterna sänks och allt fler kommuner slopar avgiften. SMoK presenterar statistik från 2013.
Kulturskolans betydelse för våra våra barn är stor. Dock saknas nationell samordning. Likvärdiga möjligheter till kulturskolan behöver säkras.
Här publicerar vi främst alla samarbetspartners olika arrangemang men naturligtvis även våra egna.
Anmäl dig till konferens i Norrköping 6-7 november! Inspiration och diskussion om filmskapande i Kulturskolan.

Senaste nytt från SMoK

26 maj, 2014 - 12:04
Sveriges musik- och kulturskoleråd (SMoK) kan nu redovisa siffror för verksamheten 2013. Fler deltar i verksamheten,...
7 maj, 2014 - 09:47
SMoK:s projekt Om vi fick bestämma har beviljats 1,9 miljoner från Arvsfonden. Stödet avser projektets avslutande år...

Aktuella projekt

SMoK har tillsammans med SKL etablerat projektet Kulturskola 2030 i syfte att utveckla kulturskolan och skapa bättre underlag för chefer och politisk ledning. Projektet tog fart 2012 och en större...
I ett treårigt projekt arbetar SMoK med projektet Kulturskola på lika villkor. Syftet är en mer jämställd kulturskola och att utveckla ett normkritiskt perspektiv. Tio kulturskolor har deltagit i...

Nyheter i media

2014-07-22 09:44
HÄSTVEDA. Sedan 30-talet har Malmöbarn kunnat komma till Hästveda och...
2014-07-21 11:57
Tomelilla.
2014-07-21 06:01
Utbildningen i Sverige ska vara likvärdig och i läroplanen står att alla...
2014-07-17 06:12
Umeå/TT Relaterat En konsert med 120 unga folkmusiker från Tjeckien,...
2014-07-16 16:31
Bara 45 personer i hela landet har antagits till ämneslärarutbildningen i...